De Speelkrael

Onze vereniging zet zich in voor de leefbaarheid in Scherpenisse. Dit doen wij door kinderen een veilige plek te bieden om te leren en te spelen. Daarnaast creëren we een ontmoetingsplaats voor jong en oud. Het grote, groene gebied aan de Beatrixlaan is veranderd in een aantrekkelijk speel- en leerplein met nieuwe speeltoestellen, een zintuigenpad en veel groen. Het wordt nog uitgebreid met o.a. een moestuin, pluktuin, tuinkas en meer zitgelegenheden.

Op woensdagmiddag van 13:30-16:30 is De Buurtkrael open in De Speelkrael (dit is wel afhankelijk van of er genoeg vrijwilligers zijn). In De Buurtkrael kunt u een lekker kopje koffie of thee bestellen, en voor de kinderen zijn er snoepjes, ijsjes en limonade te koop.

De Speelkrael is een Leader-project, verschillende onderdelen zijn mede met een bijdrage van het ELFPO gerealiseerd.

Ons doel

Investeer mee in de leefbaarheid van Scherpenisse

Begin
0
Bereikt
€ 147.558
Fase 1
€ 100.000
Fase 2
€ 160.000
.
€ 200.000
73.779%

U kunt een bedrag storten op NL79 RABO 0347 3386 58 met vermelding van ‘Donatie Speeltuinvereniging De Speelkrael’.

Sponsors

Bekijk wie ons al steunt